Gästforskare på CRS

Centrum för forskning om religion och samhälle välkomnar gästforskare från olika discipliner. Ett antal forskare har gästat centret och dess föregångare Diakonivetenskapliga institutet under de senaste åren, och fler är inplanerade.

Är du intresserad av att bli gästforskare vid CRS? Läs mer här.

Följande forskare har gästat CRS eller planerar att gästa CRS:

2017

Sabina Hadžibulić, Impact postdoc, september 2017-januari 2019
Ann af Burén, Impact postdoc, september 2017-januari 2019
Emir Mahieddin, Impact postdoc, april 2017-augusti 2018
Ekaterina Grishaeva, Ryssland, februari-oktober 2017
Bodil Lodberg, Danmark, februari 2017
Damian Guzek, Poland, 2016- juni 2017

2016

Lise Eriksson, från Åbo Akademi, Finland, 2016-2018
Jihong Shen från Kina, Singapore Bible College till och med juni 2016.
Ramani Hettiarachchi, University of Peradeniya i Sri Lanka, till och med april 2016.

2015
Jihong Shen från Kina, Singapore Bible College, juni 2015-juni 2016.
Ramani Hettiarachchi, University of Peradeniya i Sri Lanka, november 2015-april 2016.
Ketevan Mosashvili, Ivane Javakhishvili Tbilsi State University, Georgien, hösten 2015, våren 2016

Thomas Jakobsen, Aalborgs universitet, Danmark  februari 2015   
Dr. Marcus Moberg, jämförande religionsvetenskap, Åbo Akademi University, Turku, Finland, våren 2015 (preliminärt, finansieringsbeslut ännu inte klart)
Dr. Reeta Pöyhtäri, media- och kommunikationsvetenskap, University of Tampere, Finland, hösten 2015 (preliminärt, finansieringsbeslut ännu inte klart)

2014
Doktoranden Susanne Schenk, etnologi, Goethe Universität Frankfurt am Main, Tyskland
Professor Hans-Georg Ziebertz, religionspedagogik, University of Würzburg,  Tyskland
Dr. Maria Grazia Martino, statsvetenskap, Freie Universitet Berlin, Tyskland
Doktoranden Marta Kołodziejska, sociologi, University of Warsaw, Polen
Dr. Effie Fokas, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, Athen

2013
Dr. Teemu Taira, Comparative Religion, jämförande religionsvetenskap, Finland
Postdoc Rasa Pransekviciute, etnologi, Vytautas Magnus University, Kaunas, Litauen
Dr. Neil Armstrong, historia, Teesside University, Middlesbrough, Storbritannien
Professor Ignatius Swart, Research Institute for Theology and Religion, University of South Africa, Sydafrika
Doktoranden Susanne Schenk, etnologi, Goethe Universität Frankfurt am Main, Tyskland
Dr. Sofia Sjö, jämförande religionsvetenskap, Åbo Akademi University, Turku, Finland
Professor Hans-Georg Ziebertz, religionspedagogik, University of Würzburg, (Sweden-Germany Research Award by Riksbankens Jubileumsfond, 2013-14), Tyskland   

2012
Professor Douglas Davies, socialantroploogi, Theology, Durham University, UK
Professor Grace Davie, sociologi, University of Exeter, UK
Dr. Abby Day, antropologi, Religious Studies, University of Kent, UK
Doktoranden Inna Sochneva, statsvetenskap, Russian Academy, Moscow, Russia

2008
Kristín Þórunn Tómasdóttir, masterstudent, Island
Maria Klingenberg, doktorand, Helsingfors universitet

2007
Professor Grace Davie, Exeter University
Maria Rogaczewska, doktorand, Warsawa
Rebecca Catto, doktorand, England
Liselotte Malmgart, lektor Aarhus universitet, Danmark

2006
Dr Olav Helge Angell, Diakonhjemmet i Oslo
Professor Grace Davie, Exeter
Doktoranden Maria Rogaczewska från Warszawa

2002
Nancy Ammerman, professor i religionssociologi vid Hartford Seminary i USA.

2000-2001
Grace Davie blev utsedd till HSFR:s Kerstin Hesselgren-professor med placering vid DVI
Anna Karin Hammar
Rev Collins
Brian Russell

Välkommen som gästforskare!

Centrum för forskning om religion och samhälle, CRS, vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, huvudsakligen inriktad på pågående religiösa och sociala förändringar i dagens samhälle. Vid CRS finns också forskningsprogrammet The Impact of Religion – Challenges for Society, Law and Democracy, ett tioårigt forskningsprogram som pågår 2008-2018, som ett så kallat Center of excellence.

CRS välkomnar gästforskare. Centret kan erbjuda en akademisk miljö, inklusive tillgång till universitetsbibliotekets resurser (såväl fysiska böcker och tidskrifter som digitala resurser). Gästforskare kan också erbjudas kontor med tillgång till dator, skrivare och trådlöst nätverk. Dock kan vi inte erbjuda någon lön eller anställning, och inte heller bostad.

Att ta emot gästforskare för längre eller kortare perioder ser vi på CRS som ett sätt att öka det akademiska utbytet. Vi är också övertygade om att det lämnar spår i form av teoretiskt och metodologisk utveckling.

För att gästforskarnas vistelse ska bli bra för alla parter gör vi ett urval grundat på de sökandes forskningsplaner och referenser. Urvalskriterierna tar fasta på att vistelsen ska tillföra något både till gästen och till CRS. Beslutet om att ta emot en gästforskare fattas av CRS’ föreståndare, efter konsultation med centrets seniora forskare.

För mer information om möjligheten att komma som gästforskare, kontakta CRS på e-post info@crs.uu.se

Bostad för gästforskare

CRS kan som tidigare sagt inte erbjuda bostad till gästforskare. Vi kan dock bistå med tips på länkar till internetsajter som vänder sig till forskare och gäststudenter. Ofta fungerar detta bra, och man kan ordna en bostad, men det kan vara bra att veta att Uppsala är en universitetsstad som samlar forskare och studenter från hela världen. Vi rekommenderar därför att gästforskare som vill komma till oss ordnar bostad i god tid inför vistelsen.