The Impact of Religion – Challenges for Society, Law and Democracy

Välkommen till hemsidan för forskningsprogrammet The Impact of Religion, Challenges for Society, Law and Democracy, som utgör en excellenssatsning vid Uppsala universitet under åren 2008-2018. Här finner du information om forskningen, forskarna och aktiviteter inom programmet, samt uppgifter om publikationer. Programmet löper över en period på 10 år och har sedan start involverat 75 forskare från 6 skilda fakulteter. Det finansieras huvudsakligen av Vetenskapsrådet (VR) och Uppsala universitet.

Impactprogrammet har resulterat i forskning av extremt hög internationell kvalitet och flyttat fram forskningsfronten på nya och spännande sätt. Det fastslår den internationella utvärderingspanel som på Vetenskapsrådets uppdrag utvärderat Impact när halva tiden återstår. Läs mer om utvärderingen.

Impact-programmet behandlar de ekonomiska, sociala, politiska och - framför allt - religiösa förändringar som äger rum i Sverige och de nordiska länderna i början av 2000-talet. 

Publicerat från Impact