Publikationer inom Impact-programmet

Inom Impact-programmet sker forskningen i sex teman. Här når du förteckningar över publikationerna temavis. Genom att klicka flyttas du över till vår publikationsingång.

Publicerat

Doktorsavhandlingar inom Impactprogrammet

Ett antal doktorander skriver sina avhandlingar inom ramen för Impact-programmets olika teman. Här följer en lista med avhandlingar som godkänts i samband med disputation.