Om Impact-programmet

Forskningsprogrammet Impact of Religion studerar religionens betydelse i samhället – i ljuset av de komplexa ekonomiska, sociala, politiska, juridiska och kulturella förändringar som äger rum i Sverige och i de nordiska länderna. 

Utgångspunkten för forskningen är religionens ökade synlighet i samhället och hur en lång rad samhällsfenomen påverkas av och får konsekvenser av religion.  

Detta belyses i sex forskningsteman vilka sammanlagt består av omkring 60 projekt. Projekten omfattas av en strikt tidsplan och inrymmer forskare med olika vetenskapliga bakgrunder. Religion studeras både som en självständig och som en beroende variabel utifrån en starkt föränderlig samhällelig och legal kontext. 

Forskningsprogrammet är unikt genom sin multidisciplinära ansats, valet av frågor och den stora variation av metodologiska och teoretiska perspektiv som används för att förstå de aktuella frågorna. Forskningsresultaten väntas ha betydelse för framtida forskning om sekularisering, demokrati, juridik, välfärdsorganisationer, förebyggande av stress och identitetsskapande.