Kontakta oss

Besöksadress: Engelska parken - Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3 D,
Uppsala. Du finner CRS i hus 4, plan 2.
Postadress: Centrum för forskning om religion och samhälle, Box 511,
SE-751 20 Uppsala
Telefon: 018-471 26 69
E-post: info@crs.uu.se
Karta: Se länk

Kontaktpersoner CRS/Impact

Martha Middlemiss Lé Mon, föreståndare CRS 
Per Pettersson, programledare Impact
Anna-Sara Lind, biträdande programledare Impact
Anders Sjöborg, forskningskoordinator Impact
Anna Ciabuschi Eriksson, informatör Impact/CRS