Om CRS

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) – är en centrumbildning vid Uppsala universitets Teologiska fakultet som bedriver flervetenskaplig forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser. CRS forskare medverkar också i utveckling och genomförande av kurser med anknytning till den forskning som bedrivs. 

Det forskningsprogram som för närvarande dominerar verksamheten heter The Impact of religion – Challenges for Society, Law and Democracy. Det pågår under tio år 2008-2018 och involverar ett 50-tal forskare vid ett flertal fakulteter och institutioner vid Uppsala universitet. Ytterligare ett antal forskningsprojekt är knutna till CRS. Fokus för verksamheten är religiös och social förändring i Sverige, Europa och globalt.

CRS föregångare var Diakonivetenskapliga institutet (DVI) vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet. För tidigare verksamhet och se rubriken Historik.

Föreståndare: Martha Middlemis Lé Mon

Styrelse:
Professor Mikael Stenmark (ordförande), religionsfilosofi, Uppsala universitet
Professor Ninna Edgardh, kyrkovetenskap särskilt diakonivetenskap, Uppsala universitet
Docent Anders Sjöborg, religionssociologi, Uppsala universitet
Docent Mosa Sayed, rättsvetenskap, uppsala universitet
Docent karin Borevi, statsvetenskap, Södertörns högskola
Maximilian Broberg, doktorandrepresentant, Uppsala universitet
 

Besöksadress: Engelska parken Thunbergsv. 3D plan 2 (hus 4),
751 20 Uppsala
Postadress: Teologiska institutionen, Box 511, 751 20 Uppsala
Telefonnummer: 018-471 26 69

I JUNI 2017 FLYTTAR CRS IN I NYA LOKER I HUS 22, CAMPUS ENGELSKA PARKEN