Kurser

CRS är ett centrum för forskning och ger inga egna kurser, men studenter kan ta del av vår forskning genom ett antal kurser vid skilda institutioner, främst Teologiska institutionen och Juridiska institutionen.

Följande kurser är exempel på kurser där du möter forskningen vid CRS och Impact-programmet

 Forskarutbildning

CRS och IMPACT har ingen egen forskarutbildning men samarbetar med flera institutioner genom att doktorander därifrån deltar i forskningsverksamheten som exempelvis seminarier. Den som är intresserad av att göra sin forskarutbildning inom centrumbildningen eller i relation till IMPACT-programmet bör därför diskutera med såväl CRS som den aktuella institutionen på vilket sätt som kopplingen till CRS är relevant och lämplig. Angående vistelse som gästdoktorand vid CRS finns mer information här.

 Students in a library