Impactforskare får miljonanslag

2016-12-06

Flera forskare inom programmet Impact of Religion har fått nya anslag från svenska Vetenskapsrådet.

Professor Mattias Gardell har fått drygt 4 miljoner kronor för ett projekt gällande studier av våldsamma former av rasism tillsammans med historiker Heléne Lööw och sociologerna Simon Lindgren och Samuel Merrill. Mer information om projektet  ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner”.

Gardell ingår tillsammans med idéhistoriker Edda Manga, etnolog René Leon Rosales och sociolog Alireza Behtoui i en forskargrupp som erhöll knappt 5 miljoner för projektet ”Metodologiska laboratorier – hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion?”

TD Per-Erik Nilsson fick 3 miljoner kronor för ett projekt med titeln ”Radikalisering och våldsbejakande extremism: En analys av två mångtydiga begrepp i svenskt offentligt samtal”.

Vidare har Impact-forskaren och docenten i offentlig rätt, Anna-Sara Lind, fått medel inom ett tvärvetenskapligt medicinskt projekt om etiska och legala aspekter av att utveckla insulinproducerande celler för patienter med diabetes. Projektet är ett samarbete mellan Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Institutionen för immunologi, genetik och patologi och Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Projektet har fått över 2 miljoner kronor. Mer information: http://www.crb.uu.se/news/item/?tarContentId=601022