Seminarier i Almedalen

2017-08-10

Anna-Sara Lind, forskare och biträdande programledare för Impact,  deltog i flera seminarier i Almedalen sommaren 2017.

När allt kan vara sant - forskares roll i en tid präglad av populism och ”alternativa fakta

Makten över välfärden - bestämmer juridiken över politiken?

Att tänka fritt och rätt – om forskning, kritik och vetande i utmanande tider

Att skydda mänskliga rättigheter i normgivning och praktik

Mer Impactforskare i Almedalen