Religion, Human Rights and Education

Religion, Human Rights and Education ger ett interdeciplinärt perspektiv på intersektionen mellan religion, mänskliga rättigheter och utbildning.

Kan religiösa ritualer, sånger och byggnader vara en del av det offentliga skolsystemet? Kan studenter som utbildar sig till vårdyrken hävda samvetsfrihet för att unvdika att utföra vissa vårdinsatser, med hänvisning till religionsfriheten? Vad tänker unga människor i skolor på olika kontinenter om mänskliga rättigheter, och har religion något med det att göra? 

Läs mer här

Religion, Human Rights and Education
Anders Sjöborg & Hans-Georg Ziebertz (red.)

CRS Skriftserie

Läs om vår skriftserie: Studies in Religion and Society, som ges ut via förlaget Acta Universitatis Upsaliensis.