Religion, Human Rights and Education

Religion, Human Rights and Education ger ett interdeciplinärt perspektiv på intersektionen mellan religion, mänskliga rättigheter och utbildning.

Kan religiösa ritualer, sånger och byggnader vara en del av det offentliga skolsystemet? Kan studenter som utbildar sig till vårdyrken hävda samvetsfrihet för att unvdika att utföra vissa vårdinsatser, med hänvisning till religionsfriheten? Vad tänker unga människor i skolor på olika kontinenter om mänskliga rättigheter, och har religion något med det att göra? 

Läs mer här

Religion, Human Rights and Education
Anders Sjöborg & Hans-Georg Ziebertz (red.)

CRS Skriftserie

Läs om vår skriftserie: Studies in Religion and Society, som ges ut via förlaget Acta Universitatis Upsaliensis.

Press

Tidningar, TV-kamera och mikrofon

Vid Centrum för forskning om religion och samhälle bedrivs forskning inom en lång rad områden som rör religionens roll i samhällsförändringar, värderingar, medier och politik. 

Det forskningsprogram som för närvarande dominerar verksamheten heter The Impact of religion – Challenges for Society, Law and Democracy. Det pågår under tio år 2008-2018 och involverar ett 50-tal forskare vid ett flertal fakulteter och institutioner vid Uppsala universitet.

På sidan Vem forskar om vad? listas en lång rad ämnen och vilka forskare som är särskilt kunniga inom dem. Kanske har någon av CRS:s eller Impacts forskare svar på just dina frågor. 

Behöver du hjälp med att hitta en forskare eller någon särskild information är du välkommen att kontakta CRS/Impacts informatör Anna Ciabuschi Eriksson eller CRS:s föreståndare Martha Middlemiss Lé Mon.

Anna Ciabuschi Eriksson
E-post: anna.c.eriksson@crs.uu.se
Telefon: 018-471 2183

Martha Middlemiss Lé Mon
E-post martha.middelmiss@crs.uu.se
Tel. 018-471 21 71