Religion, Human Rights and Education

Religion, Human Rights and Education ger ett interdeciplinärt perspektiv på intersektionen mellan religion, mänskliga rättigheter och utbildning.

Kan religiösa ritualer, sånger och byggnader vara en del av det offentliga skolsystemet? Kan studenter som utbildar sig till vårdyrken hävda samvetsfrihet för att unvdika att utföra vissa vårdinsatser, med hänvisning till religionsfriheten? Vad tänker unga människor i skolor på olika kontinenter om mänskliga rättigheter, och har religion något med det att göra? 

Läs mer här

Religion, Human Rights and Education
Anders Sjöborg & Hans-Georg Ziebertz (red.)

CRS Skriftserie

Läs om vår skriftserie: Studies in Religion and Society, som ges ut via förlaget Acta Universitatis Upsaliensis.

Om CRS

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) – är en centrumbildning vid Uppsala universitets Teologiska fakultet som bedriver flervetenskaplig forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser. CRS forskare medverkar också i utveckling och genomförande av kurser med anknytning till den forskning som bedrivs.

Det forskningsprogram som för närvarande dominerar verksamheten heter The Impact of religion – Challenges for Society, Law and Democracy. Det pågår under tio år 2008-2018 och involverar ett 50-tal forskare vid ett flertal fakulteter och institutioner vid Uppsala universitet. Ytterligare ett antal forskningsprojekt är knutna till CRS. Fokus för verksamheten är religiös och social förändring i Sverige, Europa och globalt.

CRS föregångare var Diakonivetenskapliga institutet (DVI) vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet. För tidigare verksamhet, se rubriken Historik