Religion, Human Rights and Education

Religion, Human Rights and Education ger ett interdeciplinärt perspektiv på intersektionen mellan religion, mänskliga rättigheter och utbildning.

Kan religiösa ritualer, sånger och byggnader vara en del av det offentliga skolsystemet? Kan studenter som utbildar sig till vårdyrken hävda samvetsfrihet för att unvdika att utföra vissa vårdinsatser, med hänvisning till religionsfriheten? Vad tänker unga människor i skolor på olika kontinenter om mänskliga rättigheter, och har religion något med det att göra? 

Läs mer här

Religion, Human Rights and Education
Anders Sjöborg & Hans-Georg Ziebertz (red.)

CRS Skriftserie

Läs om vår skriftserie: Studies in Religion and Society, som ges ut via förlaget Acta Universitatis Upsaliensis.

Vem forskar om vad?

Här finner du en lista över olika områden som forskarna inom Impactprogrammet fördjupat sig i, samt vem eller vilka som arbetat eller arbetar med just detta område. Forskarna är verksamma inom olika fält, och har därmed lite olika vinklar på respektive område (juridik, teologi, statskunskap etc).

Områdena är alfabetiskt ordnade. Här nedanför finner du genvägar till olika delar av listan. Klicka på forskarnamnen för att komma till kontaktuppgifter. 

Abort-EU Familjepolitik-Globalisering
Hälso- och sjuvård-Islamisk rätt Kina-Naturvetenskap
Offentlighet-Riter Sekularisering-Östafrika

 Område  Forskare
Abort och religion Mats Kumlien
Maria Liljas
Barns rätt till andlighet Katarina Westerlund
Barns rättigheter Anna Singer
Maarit Jänterä-Jareborg
 
Diakoni Ninna Edgardh
Annette Leis-Peters
Diskriminering Anna-Sara Lind
England, religion i Martha Middlemiss Lé Mon
EU och religionens roll Emma Svensson
Familjepolitik, religion och sekularism Edda Manga
Anna Singer
Maarit Jänterä-Jareborg
Familjerätt och religion Margareta Brattström
Maarit Jänterä-Jareborg
Mosa Sayed
Anna Singer
Filosofi och religion Ulf Zackariasson
Frankrike, religion och sekularism Per-Erik Nilsson
Gina Gustavsson
Genus, kön och religion Ninna Edgardh
Globalisering och religion Josephine Sundqvist
 
Upp
Hälso- och sjukvård och andlighet Bengt Arnetz
Valerie De Marinis
Manuel Fernandez
Maria Liljas
Hälso- och sjukvård och religionsfrihet Kavot Zillén
Invandrarungdomar och droger Fred Nyberg
 
Invandring, integration och religion Karin Borevi
Önver Cetrez
Valerie De Marinis
Manuel Fernandez
Mattias Gardell
Gina Gustavsson
Mosa Sayed
Maarit Jänterä-Jareborg
 
Islam i Europa och världen Mattias Gardell
 
Islam i Sverige Mattias Gardell
Pia Karlsson Minganti
Vanja Mosbach
Mosa Sayed
 
Islamisk rätt Mosa Sayed
 
Upp
Kina och Japan, värderingar Mattias Burell
 
Kriser/katastrofer och religion Per Pettersson
 
Kyrka och stat Anders Bäckström
 
Liberal teori och religiösa uttryck Gina Gustavsson
 
Medier och religion Mia Lövheim
Annelie Winell
Marta Axner
Mångkulturella familjer Maarit Jänterä Jareborg
Mosa Sayed
 
Mänskliga rättigheter och religion Anders Sjöborg
 
Mänskliga rättigheter och religiös mångfald Maarit Jänterä Jareborg
Mosa Sayed
Victoria Enkvist
Anna-Sara Lind 
 
Naturvetenskap och religion Bengt Gustafsson
Lotta Knutsson Bråkenhielm
Mikael Stenmark
 
Upp
Offentlighet och religion Anders Bäckström
Marta Axner
 
Organisatorisk andlighet och stress Bengt Arnetz
 
Politik och religion Mattias Gardell
Jonas Lindberg
Per-Erik Nilsson
 
Populärkultur och religion Per-Erik Nilsson
 
Rasism, antisemitism, islamofobi och religion Mattias Gardell
Gina Gustavsson
Reklam och värderingar Johan Wejryd
 
Religionsfrihet Victoria Enkvist
Emma Svensson
Religionsundervisning i skolan Maximilian Broberg
Malin Löfstedt
Anders Sjöborg
Religiösa organisationer Annette Leis-Peters
Martha Middlemiss Lé Mon
Josephine Sundqvist
 
Religiösa tjänster Per Pettersson
Josephine Sundqvist
 
Riter och ceremonier i det moderna samhället Maria Liljas
Upp
Sekularisering/sekularism Anders Bäckström
Edda Manga
Per-Erik Nilsson
 
Social och religiös förändring Anders Bäckström
Per Pettersson
Marta Axner
Stress och andlighet Bengt Arnetz
 
Stress och existentialism Bengt Arnetz
 
Svenska kyrkan Per Pettersson
 
Terrorism, säkerhet och mänskliga rättigheter Iain Cameron
Mattias Gardell
Daniel Janse
 
Ungdomar och religion Pia Karlsson Minganti
Maria Klingenberg
Mia Lövheim
Per Pettersson
Anders Sjöborg
 
Vetenskap och religion Carl-Reinhold Bråkenhielm
 
Välfärd och religion Karin Borevi
Ninna Edgardh
Annette Leis-Peters
Martha Middlemiss Lé Mon
Josephine Sundqvist
 
Värderingsförändringar och religion Mattias Burell
Gina Gustavsson
Anders Sjöborg
 
World Values Survey Mattias Burell
 
Östafrika, religion och utveckling Josephine Sundqvist
 
Upp