Publikationer vid CRS

CRS publicerar kontinuerligt artiklar och böcker om sin forskning. I länkarna till vänster kan du söka publikationer antingen via CRS olika forskningsprojekt, eller via de två skriftserier som är relaterade till CRS: Acta-serien Studies in religion and society samt Diakonivetenskapliga institutets skriftserie. Där pris anges kan böckerna köpas på plats alternativt beställas genom info@crs.uu.se. Vid postbefordran tillkommer porto. Böckerna finns även som referensexemplar i forskningsbiblioteket vid CRS.