Research on the Impact of Religion

Researchers at CRS

Research seminars

CRS samverkansdag 2023

CRS samverkansdag äger för våren 2023 rum den 7:e februari. Vi fokuserar den här gången på tre av våra sex forskningsteman - Migration och medborgarskap; Familj, genus och demografi; samt Vetenskap, utbildning och livsåskådning.

Föredrag från forskare inom dessa tre teman kommer att fylla eftermiddagen, och vi gästas även av Tora Holmberg, professor i sociologi och vicerektor för området Humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

Dagen inleds av Martha Middlemiss Lé Mon, vår föreståndare på CRS, samt Anna-Sara Lind, vetenskaplig ledare.

Presentationerna under eftermiddagen är följande:

13:15 Migration och medborgarskap

Behandlad som ett barn
Rebecca Thorburn Stern, Folkrätt

Human Mobility, Global Challenges and Resilience in an Age of Social Stress
Önver Cetrez, Religionspsykologi

Reflektioner: Jens Mattson, Generaldirektör och myndighetschef, Totalförsvarets forskningsinstitut: FOI

14:00 Familj, Genus och Demografi

Religiösa skilsmässor i en sekulär rättslig kontext
Pia Karlsson Minganti, Etnologi

Voices of Muslim Feminists: Navigating Tradition, Authority and the Debate about Islam
Vanja Mosbach, Religionssociologi

Reflektioner: Jesper Magnusson, verksamhetschef på Fredens Hus

15:15 Vetenskap, livsåskådning och utbildning

The Artificial Public Servant
Sandra Friberg, Civilrätt

Förkroppsligad rationalitet
Elena Kalmykova, Religionsfilosofi

Historiska studier av nationella kristendomar
Erika Boije, Kyrkohistoria och Emma Hellström, Utbildningssociologi

Reflektioner: Gunnar Myrberg, Enhetschef, Forskning och analys, Kyrkokansliet, Svenska Kyrkan

Länk till anmälan

Centre for Multidisciplinary Research on Religion and Society

Centre for Multidisciplinary Research on Religion and Society (CRS) is a multidisciplinary research centre of excellence at Uppsala University, focusing on religious and social processes of change.

Sign up for CRS news letter

Last modified: 2023-01-31