Research on the Impact of Religion

Forskare vid CRS

Forskningsseminarier

CRS samverkansdag 2023

CRS samverkansdag äger för våren 2023 rum den 7:e februari. Vi fokuserar den här gången på tre av våra sex forskningsteman - Migration och medborgarskap; Familj, genus och demografi; samt Vetenskap, utbildning och livsåskådning.

Föredrag från forskare inom dessa tre teman kommer att fylla eftermiddagen, och vi gästas även av Tora Holmberg, professor i sociologi och vicerektor för området Humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

Dagen inleds av Martha Middlemiss Lé Mon, vår föreståndare på CRS, samt Anna-Sara Lind, vetenskaplig ledare.

Presentationerna under eftermiddagen är följande:

13:15 Migration och medborgarskap

Behandlad som ett barn
Rebecca Thorburn Stern, Folkrätt

Human Mobility, Global Challenges and Resilience in an Age of Social Stress
Önver Cetrez, Religionspsykologi

Reflektioner: Jens Mattson, Generaldirektör och myndighetschef, Totalförsvarets forskningsinstitut: FOI

14:00 Familj, Genus och Demografi

Religiösa skilsmässor i en sekulär rättslig kontext
Pia Karlsson Minganti, Etnologi

Voices of Muslim Feminists: Navigating Tradition, Authority and the Debate about Islam
Vanja Mosbach, Religionssociologi

Reflektioner: Jesper Magnusson, verksamhetschef på Fredens Hus

15:15 Vetenskap, livsåskådning och utbildning

The Artificial Public Servant
Sandra Friberg, Civilrätt

Förkroppsligad rationalitet
Elena Kalmykova, Religionsfilosofi

Historiska studier av nationella kristendomar
Erika Boije, Kyrkohistoria och Emma Hellström, Utbildningssociologi

Reflektioner: Gunnar Myrberg, Enhetschef, Forskning och analys, Kyrkokansliet, Svenska Kyrkan

Länk till anmälan

Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle

Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Uppsala universitet, ett Centre of Excellence för forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige, Europa och globalt.

Anmäl dig till CRS nyhetsbrev

Senast uppdaterad: 2023-01-31