RESEARCH ON THE IMPACT OF RELIGION

Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle

Forskningsseminarier

Bokreleaser

Gästföreläsningar

CRS SAMVERKANSDAG 2021

Den 2 februari välkomnar CRS både nya och etablerade samarbetspartners att delta under en dag för diskussion om CRS mångvetenskapliga forskning om religion och värderingar, och hur detta kan tillgodose behoven hos myndigheter, organisationer och företag i Sverige idag. Mer information och anmälan här