Research on the Impact of Religion

Forskare vid CRS

Forskningsseminarier

Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle

Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Uppsala universitet, ett Centre of Excellence för forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige, Europa och globalt.

Anmäl dig till CRS nyhetsbrev

Senast uppdaterad: 2023-11-19