Artikel om religionsfrihet i Dagens Juridik av Impact-forskarna Kavot Zillén och Victoria Enkvist

2017-02-22

Är du osäker på hur religionsfriheten förhåller sig till andra rättigheter i  t ex skola och sjukvård? Impact-forskarna Kavot Zillén och Victoria Enkvist reder ut frågorna i en artikel i Dagens Juridik.

Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolundervisning - så fungerar religionsfriheten

News from 2017