Impactforskare kritiserar rapport om islamism i Sverige

2017-03-03

Söndagen 26 februari offentliggjorde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rapporten Muslimska brödraskapet i Sverige författad av Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani. 

Rapporten har blivit hårt kritiserad för att vara dåligt underbyggd. Impactforskarna Mattias Gardell, Emin Poljarevic och Pia Karlsson-Minganti finns med bland ett 20-tal forskare som undertecknat ett blogginlägg som bemöter rapporten.

Blogginlägget länkar också till utförligare kritik mot samma rapport.

News from 2017