Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige

2017-06-08

Antologin som den juridiska och teologiska institutionerna tog fram inom ramen för regeringsuppdraget att utbilda statsanställda i mänskliga rättigheter har publicerats.

Bokens redaktörer är Anna-Sara Lind docent i Offentlig rätt, Juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet och Elena Namli, professor i Etik, Teologiska fakulteten.

Läs mer om boken här.

News from 2017