Yulia Razmetaeva får vistelsestipendium för arbete på CRS och vid Juridiska institutionen

2022-11-08

Uppsala universitet fortsätter att dela ut stipendier till forskare som flytt till Sverige från Ukraina på grund av kriget. Nyligen fattades beslut om ytterligare 20 stipendier på totalt tre miljoner kronor. Yulia Razmetaeva var en av de första som beviljades ett stipendium.

Yulia Razmetaeva var en av de första som beviljades ett stipendium i maj 2022. Tillsammans med sina två barn flydde hon från Kharkiv till Stockholm via Polen, kort efter att kriget hade brutit ut. Ganska snart fick hon kontakt med Patricia Mindus, professor i filosofi vid Uppsala universitet.

Det visade sig att det fanns forskning inom hennes fält vid juridiska institutionen i Uppsala – ett projekt om AI, demokrati och mänsklig värdighet som leds av Anna Sara Lind och ett projekt om AI och statsanställda tjänstemän, som leds av Sandra Friberg.

Nu jobbar hon inom båda projekten.

– Min egen forskning handlar om förväntningar på AI och hur AI förändrar mänskliga erfarenheter i den offentliga och privata sfären. Det är verkligen toppen att min forskning passar så väl in i dessa två projekt.

Samtidigt håller Yulia Razmetaeva tät kontakt med sitt universitet i Ukraina, via zoom och andra digitala verktyg. Hennes kollegor är numera utspridda i olika delar av Ukraina och i andra länder.

– Det här är nästan som situationen vi hade under pandemin, då vi organiserade arbetet med digitala lösningar som zoom och google classes. Vi har tillgång till särskilda moduler för att undervisa på distans.

Nu är stipendiet slut men Yulia Razmetaeva har fått forskningsanslag från Wallenbergstiftelserna och Kungliga Vetenskapsakademien som räcker en tid framöver. Bostadsfrågan har också löst sig, först via egna kontakter och sedan genom universitetets bostadsförmedling, och barnen går i skola i Uppsala.

Läs mer här: 20 nya stipendier till forskare från Ukraina - Uppsala universitet (uu.se)

Last modified: 2021-06-15