Ny CRS-rapport publicerad

2022-12-03

Makten över information – en brevboknummer 2 i skriftserien CRS Rapporter - Populärvetenskapliga skrifter, publicerades den 2:a december.

Boken har redigerats av Samuel Edquist, Isto Huvila och Anna-Sara Lind, och innehåller bidrag från många CRS-affilierade forskare och medlemmar av våra nätverk. Den tar ett brett grepp om frågor som berör maktens förhållande till information både i samtiden och historiskt, och bidrar med kreativa och experimentella analyser och interdisciplinära dialoger.

Last modified: 2021-06-15