Nytt forskningsprojekt till CRS

2023-01-31

Ett nytt projekt har inkommit till CRS med fokus på miljöprövningsprocesser för vattenkraft i Sverige.

Projektets huvudområde är hanteringen av komplexitet och intressekonflikter i miljöprövningsprocesserna, inklusive frågor om värderingar. Projektet genomförs i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare inom process- och miljörätt, statsvetenskap och sociologi.

Forskarna analyserar den juridiska inramningen av miljöprövningsprocesserna, samt de samverkansprocesser och domstolsförfaranden som genomförs som en del av miljöprövningen. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och leds av Annika Nilsson, forskare i förvaltningsrätt, och en temaledare vid CRS för området Välfärd, Hälsa och Välmående.

https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/forskning/miljoforskning/forskningssatsningar-samhalle/vattenkraftens-miljopaverkan/

Last modified: 2021-06-15