Collaborative project with focus on Women and leadership in faith communities

2020-01-06

Researchers at CRS have been awarded funding for a collaborative project with the Swedish Agency for Support to Faith Communities (SST) to study questions of leadership and influence for women in faith communities in Sweden. The study is led by Professor Mia Lövheim who along with Dr. Maria Klingenberg will interview women who have participated in SST's leadership programme for women 'Delaktig, stark och synlig' from 2016-2018.

The project is made possible by funding from Uppsala university allocated to promote collaboration between researchers and other organisations in society.

Forskningssamverkan med Uppsala universitet
Hösten 2019 påbörjar myndigheten ett samarbetsprojekt med Centrum för forskning om religion och samhällelänk till annan webbplats (CRS) på Uppsala universitet.  

Syftet med projektet, som pågår fram till hösten 2020, är titta närmare på frågor som rör ledarskap och inflytande för kvinnor i trossamfund i Sverige. Studien leds av professor Mia Lövheim som tillsammans med universitetslektor Maria Klingenberg kommer att intervjua kvinnor som deltagit i ledarskapsprogrammet Delaktig, stark och synlig under åren 2016-2018.

Studien möjliggörs av särskilda medellänk till annan webbplats från Uppsala universitet avsett för att främja samverkan mellan akademi och samhälle. För frågor om detta projekt hänvisas till SST:s handläggare Max Stockman, max.stockman@myndighetensst.se.

Last modified: 2021-06-15