Uppsala Public Management Seminar 2020 - CRS deltar!

2020-02-03

anmälan FÖR UPMS 2020 är nu öppen!

Onsdag 18 mars tar universitetshuset över för årets upplaga av Uppsala Public Management Seminar. Som vanligt finns det ett späckat program med högintressanta ämnen för dig som arbetar i offentlig sektor.

Flera forskare från CRS deltar vid seminaireblocken, där bland annat AI, Democracy and human dignity projektet som leds av professor Anna-Sara Lind, CRS.

SEM 2: Makt, rätt och demokrati – en fråga för artificiell intelligens?
Jonas Hultin Rosenberg
 och Johan Wejryd, forskare, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Anna-Sara Lind, professor, Juridiska institutionen, Uppsala universitet

Detta seminarium syftar till att problematisera artificiell intelligens (AI) betydelse utifrån dess status i två avseenden som är helt grundläggande för hur vår demokrati ska fungera och regleras: AI som aktör samt AI som rättighetsbärare.

Som aktör får AI betydelse när den bidrar till att fatta demokratiska beslut. Hur kan vi då hantera frågor som gäller demokratisk legitimitet? Och hur skulle människor ställa sig till det? I sin roll som rättighetsbärare kan vi vända på frågan när det handlar om AI som faktiskt antar människoliknande egenskaper. Finns det argument som skulle kunna tala för att AI tillåts delta i den demokratiska processen genom t.ex. rösträtt eller ska den enbart finnas till för människor? Hur skulle det i sin tur kunna förstås av medborgare (de som har rösträtt)? Och vad skulle krävas för att man rättsligt kan hantera detta?

Här kan du läsa hela programmet

Anmälan senast 11 mars

Välkomna!
Enheten för uppdragsutbildning, Institutet för Personal- och Företagsutveckling (IPF) och UU Innovation vid Uppsala universitet.

Last modified: 2021-06-15