Regeringen har idag beslutat att utse professor Anna-Sara Lind till svensk ledamot i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI).

2020-03-27

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet: Regeringen utser ny ledamot till Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans. 

Regeringen har idag beslutat att utse professor Anna-Sara Lind till svensk ledamot i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI).

Anna-Sara Lind (f. 1977) är professor i offentlig rätt vid Uppsala universitets juridiska institution. Hon är även verksam vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR) och Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS). Lind är även förordnad som expert i Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer. Anna-Sara Lind efterträder advokat Christian Åhlund som ledamot i ECRI.

Kommissionen består av 47 ledamöter från alla Europarådets medlemsländer och har i mer än 25 år övervakat medlemsländernas arbete mot rasism och intolerans.

Publicerad 26 mars 2020. Hela pressmeddelandet kan läsas här

Last modified: 2021-06-15