New Publication: Religion, Migration and Existential Wellbeing

2020-09-07

I boken redovisar Anders Bäckstöm, Professor emeritus i religionssociologi sina erfarenheter av forskningsplanering med följande utvärderingar från Stat-kyrka-projetet inom FOS-programmet 1997-2002, Välfärd och religion i ett Europeiskt perspektiv 2003-2009 samt Linnestödsprogrammet Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy 2008-2018. Han ger också en historisk och akuell översikt över de processer som har lett till framväxten av Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet. 
Acta Universitatis Upsaliensis. Religion & Society, nr 18/2020

Frågan om hur forskning och forskningskvalitet ska organiseras och utvärderas är ständigt aktuell inom vetenskapssamhället. I denna rapport redovisar jag mina erfarenheter av forskningsplanering med följande utvärderingar från Stat-kyrka-projetet inom FOS-programmet 1997-2002, Välfärd och religion i ett Europeiskt perspektiv 2003-2009 samt Linnestödsprogrammet Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy 2008-2018. Jag ger också en historisk och akuell översikt över de processer som har lett till framväxten av Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet. Mitt huvudargument är att arbetet med att utveckla forskningsmiljöer bör vara långsiktigt och syfta till att skapa en mångvetenskaplig grundhållning. Att foga samman forskningskulturer som präglas av olika discipliner går om det finns en väl avvägd infrastruktur och ett brinnande intellektuellt intresse att ta sig an samhällsutmaningar.

Ladda ner boken direkt från Diva eller köp den tryckta boken från universitetsbiblioteket.

Last modified: 2021-06-15