Ny publikation om religionsfrihet

2020-11-04

Religionsfriheten är en omdebatterad rättighet runt om i världen. I Sverige har frågor om religionsfrihetens betydelse och gränser aktualiserats under senare år ur såväl ett politiskt som ett rättsligt perspektiv. I boken Religionsfrihet: Om rättsliga skiftningar och nyanser diskuteras religionsfriheten med utgångspunkt i olika rättighetsdokument. Exempel på frågor som behandlas i boken är vårdvägran av religiösa skäl, rätt att bära religiöst motiverad klädsel, föräldrars rätt att få sina religiösa  övertygelser respekterade i skolan, rätt att starta konfessionella friskolor etc. Författarna Victoria Enkvist och Kavott Zilén både forskare affilierade till CRS har tillsammans med Hedvig Lokrantz-Bernitz skrivit boken som ett bidrag till rättsvetenskapen med förhoppningen att skapa en ökad förståelse för  religionsfriheten som sådan men också hur rättigheten definieras och tillämpas i olika sammanhang.

Läs mer om boken här

Last modified: 2021-06-15