Två nya avhandlingar spikade

2021-03-26

Två nya avhandlingar med koppling till CRS har spikats.

Ingrid Malm Lindberg har spikat avhandlingen The multifaceted role of imagination in science and religion: A critical examination of its epistemic, creative and meaning-making functions inom ämnet religionsfilosofi. Avhandlingen går att hitta i fulltext på DiVA

Disputation äger rum den 9 april kl 13.15 i Universitetshuset sal X. Opponent är professor Yiftach Fehige, University of Toronto. Disputationen sker på engelska. På grund av Uppsala Universitets restriktioner bjuds allmänheten in att följa disputationen digitalt. Mer information hittar du här

Linnea Jensdotter har spikat sin avhandling Religion och politik i hybrida mediemiljöer. En analys av kommentarer på nyheter om Miljöparitet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna på Facebook. Avhandlingen finns i fulltext på DiVA

Disputation sker den 16 april kl 14.15 i Hummanistiaka teatern, Engelska parken. Opponent är professor Marie Demker, Göteborgs universitet. Disputationer kommer vara på svenska. På grund av Uppsala Universitets restriktioner bjuds allmänheten in att följa disputationen digitalt. Mer information hittar du här

Last modified: 2021-06-15