Två CRS-relaterade disputationer i september

2021-09-08

Två doktorander affilierade till CRS disputerar under september. 

Linnea Lundgren, Ersta Sköndal Bröcke Högskola, försvarar den 10 september avhandlingen A Risk or a Resource?: A Study of the Swedish State’s Shifting Perception and Handling of Minority Religious Communities between 1952-2019. 

Det finns möjlighet att delta i disptationen på plats eller digitalt. Platsanmälan görs här
Avhandlingen finns att ladda ner i fulltext på DiVA. 

Anna Wrammert, Uppsala universietet, disputerar den 17 september med avhandlingen Med(ie)vetenhet, motstånd och engagemang: Gymnasieungdomars tal om och erfarenheter av religion. 

Disputationen sker 14.15 i Hummanistiska Teatern, Uppsala universitet samt via Zoom. Mer information finns här
Avhandlingen finns att ladda ner i fulltext i DiVA. 

Last modified: 2021-06-15