Ny bok om Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige

2021-09-24

CRS vetenskapliga ledare Anna-Sara Lind är en av redaktörerna till boken Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige. I boken deltar flera CRS-forskare med kapitel.

Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige behandlar frågor om det ansvar som det allmänna har på lokal och regional nivå för att säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Ledande forskare inom fältet förklarar och diskuterar frågan om vad de mänskliga rättigheterna innebär rättsligt, politiskt och etiskt i en lokal kontext. Flera grundläggande rättighetsperspektiv relateras till konkreta former av det offentliga uppdraget. Både internationella åtaganden och svensk rättslig reglering relateras till det ansvar som legitim förvaltning av demokratin innebär.

Läs mer om boken hos förlaget

Last modified: 2021-06-15