Finansering för studie av civilsamhällets roll för klimatpolitik på lokal nivå

2021-10-27

Forskningsprojektet "Civilsamhället, samverkansplattformar och den kommunala klimatpolitiken" får finansiering från MUCF för en tvåårig studie av civilsamhälles organisationers roller och möjligheter att påverka klimatpolitik inom samverkansplattformer på lokal nivå. 

Projektet leds av Forskaren Patrik Cras vid SLU med medverkan från forskarna Ulrika Persson-FischierNils Hertting och Martha Middlemiss Lé Mon från Uppsala universitet. Genom Marthas medverkan kopplas projektet till CRS klimatforskningsinitiativ.

Här kan du läsa mer om nyheten

Last modified: 2021-06-15