CRS-affilierade Vanja Mosbach disputerar i religiossociologi

2022-02-21

Den 4 mars disputerar Vanja Mosbach, CRS affilierade forskare, i religionssociologi med avhandlingen Voices of Muslim Feminists: Navigating Tradition, Authority and the Debate about Islam. 

Opponent är professor Tuula Sakaranaho, Helsingfors universitet.

Disputationen äger rum i Universitetshuset sal IV kl 14-17.
Avhandlingen finns att ladda ner i fulltext via Diva

Last modified: 2021-06-15