Steering group

ANNA-SARA LIND

Scientific leader

Professor of Public Law at the Department of Law, Uppsala University. Her research focuses on public law broadly defined; how European Union law affects legal development within welfare state law, and how liberties and rights can be ensured in a complex constitutional reality.

Coordinator for the multidisciplinary initiatives of the Faculty of Theology.

Anna-Sara Lind's Profile

MIKAEL STENMARK

Vetenskaplig ledare

Mikael Stenmark är professor i religionsfilosofi. Hans forskning fokuserar på relationen mellan vetenskap och religion, olika former av religionskritik och hur vi ska förstå skillnaden mellan religiösa och sekulära livsåskådningar. Han har också bedrivit forskning om hur man kan se på relationen mellan kristen och muslimsk tro, och om skilda gudsuppfattningar och människosyner.

Mikael Stenmarks profilsida

MARTHA MIDDLEMISS LÉ MON

Director

Researcher in the field of the sociology of religion with a particular interest in civil society and issues of religion and the involvement of religious organisations within the field of welfare. Member of the research programme Impact och Religion. Also project coordinator within a project based at UU Innovation to create a support structure for knowledge transfer and collaboration in the Humanities and Social Sciences at Uppsala University.

Martha Middlemiss Lé Mon's Profile

Last modified: 2023-08-21