Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) samverkansdag

  • Date: –17:00
  • Location: Humanistiska teatern Campus Engelska Parken
  • Organiser: Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) och Teologiska institutionen
  • Contact person: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Temadag

Vi vill presentera CRS multidisciplinära forskning och hur den kan möta de behov som finns hos myndigheter, organisationer och företag gällande kunskap om religion och värderingar i dagens Sverige. Vi bjuder på inslag från vår forskning och vill ta tillfället i akt att höra vilka frågor som är mest brännande och angelägna och vilka forskningsbehov och intressen som finns för forskningen inom området.

Eftermiddagen avrundas med mat, ett glas vin och möjlighet till fortsatt samtal och nätverkande.

Fler talare tillkommer och programmet för eftermiddagen kan komma att ändras.

Eventet är kostnadsfritt,  men föranmälan  krävs. Vid frågor kontakta info@crs.uu.se

Anmälan

Krönika av Martha Middlemiss Lé Mon och  Anna-Sara Lind

PROGRAM

13-13.30 Välkomst och introduktion
Mattias Martinsson, Dekan, Teologiska Fakulteten, Uppsala universitet
Martha Middlemiss Lé Mon, föreståndare CRS

13.30 Religion, konflikt och dialog
Per-Erik Nilsson, docent i religionssociologi
Antisemitism och islamofobi - kontinuitet, förändring och sammanflätning
Emin Poljarevic, docent i religionssociologi
Utvägar ur religiöst motiverade konflikter

Reflektioner: Erik Wennerström, Generaldirektör Brottsförebyggande rådet (Brå)

14.15 Demokrati, medborgarskap, kommunikation och religion
Evelina Lundmark,  doktorand religionssociologi
Kvinna, Ateist, Amerikan: att tala mot strömmen

Johan Wejryd, PhD statsvetenskap
Att vara konsument – ett hinder för politiskt engagemang?

Reflektioner: Carl Lindberg, vice ordförande i Uppsala kommuns
interreligiösa samverkansforum

15.00 Kaffepaus

15.30 Levd och reglerad religion i Sverige
Sabina Hadzibulic, PhD sociologi
Ortodoxi i Sverige: Serbisk-ortodoxa kyrkan i fokus

Mosa Sayed, docent i internationell privaträtt
Religiösa institutioner och rättsskipning - ett hot mot den sekulära rättsordningen?

Reflektioner: Trudy Fredriksson, ordförande, Sveriges buddhistiska samarbetsråd

16.15 Migration och Mänskliga Rättigheter
Rebecca Thorburn Stern, docent i folkrätt
Barn på flykt som migranter och som barn

Katarina Westerlund, docent i tros och livsåskådningsvetenskap
Pentecostal Migrants in Secular Sweden: Influences and Challenges

Reflektioner: Martin Mörk, Chef processenheten, Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Avslutande reflektioner:
Anna-Sara Lind, Professor i offentlig rätt, bitr. Programledare ’Impact of Religion’

17.00 Mingel med förfriskningar

Additional information