CRS samverkansdag

CRS anordnar årligen en samverkansdag. Dit välkomnas både nya och etablerade samarbetspartners att delta i diskussion om CRS mångvetenskapliga forskning om religion och samhälle, och hur denna kan tillgodose behoven hos myndigheter, organisationer och företag i Sverige idag.

CRS anordnar årligen en samverkansdag. Dit välkomnas både nya och etablerade samarbetspartners att delta i diskussion om CRS mångvetenskapliga forskning om religion och samhälle, och hur denna kan tillgodose behoven hos myndigheter, organisationer och företag i Sverige idag.

Dagen bjuder på kortare inslag från pågående forskningsprojekt tillsammans med reflektion och diskussion. Ämnena som berörs kan handla om frågor som: Hur religion på nya sätt är närvarande i olika former av medier och på arbetsplatser? Hur religion väcker frågor inom rättsväsendet och sjukvården? Hur religion reser nya utmaningar för lärare inom skola och förskola? Hur religion tar nya former i det civila samhället och tar nya uttryck för individer genom livet?

Genom samverkansdagen får CRS chansen att höra vilka frågor inom detta område som är mest brännande och angelägna för människor både i det privata livet och i professionsutövning som representant för organisation eller myndighet, samt vilka forskningsbehov och intressen för forskning som finns inom området. Vi hoppas att du kan och vill vara med och bidra till samtalet!

13.00-13.15: Välkomst och introduktion

Tora Holmberg, vicerektor, vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, Uppsala universitet

Martha Middlemiss Lé Mon, föreståndare CRS

Anna-Sara Lind, vetenskaplig ledare CRS

13.15 Välfärd, hälsa och välmående

Samverkan, målkonflikter och värderingar i modernisering av vattenkraftens reglering
Annika Nilsson, förvaltningsrätt

Trossamfund och civilt samhälle – i kristider och med krisberedskap
Linnea Lundgren, religionssociologi

Reflektioner: Klara Rapp, tf. generalsekreterare Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd

14.00 Kaffepaus

14.30 Demokrati, kommunikation och media

Islam och den svenska modellen
Karin Borevi, statsvetenskap

Banal (non) religion: populärkultur och sekularitet i Norden
Evelina Lundmark, religionssociologi

Reflektioner: Gunnar Myrberg, enhetschef, Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

15.15 Sekularitet, sekularism och mänskliga rättigheter

Researching gender-based violence
Kim Beecheno, religionssociologi

Religionsfri- och rättigheter
Victoria Enkvist, offentlig rätt

Reflektioner: Elisabeth Rynning, styrelseordförande Institutet för mänskliga rättigheter 16.00

Avslutande reflektioner
Mikael Stenmark, vetenskaplig ledare CRS

Länk till anmälan finns här.

Senast uppdaterad: 2021-04-27