CRS samverkansdag

CRS anordnar årligen en samverkansdag. Dit välkomnas både nya och etablerade samarbetspartners att delta i diskussion om CRS mångvetenskapliga forskning om religion och samhälle, och hur denna kan tillgodose behoven hos myndigheter, organisationer och företag i Sverige idag.

Dagen bjuder på kortare inslag från pågående forskningsprojekt tillsammans med reflektion och diskussion. Ämnena som berörs kan handla om frågor som: Hur religion på nya sätt är närvarande i olika former av medier och på arbetsplatser? Hur religion väcker frågor inom rättsväsendet och sjukvården? Hur religion reser nya utmaningar för lärare inom skola och förskola? Hur religion tar nya former i det civila samhället och tar nya uttryck för individer genom livet?

Genom samverkansdagen får CRS chansen att höra vilka frågor inom detta område som är mest brännande och angelägna för människor både i det privata livet och i professionsutövning som representant för organisation eller myndighet, samt vilka forskningsbehov och intressen för forskning som finns inom området. Vi hoppas att du kan och vill vara med och bidra till samtalet!

CRS samverkansdag 2024 hålls den 6:e februari.

Programmet för den 6:e februari finns här.

Även program från tidigare samverkansdagar finns att ta del av här: 

Senast uppdaterad: 2024-01-18