Forskning vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om Religion och Samhälle

collage symboliserar människor i religiösa sammanhang

CRS är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Uppsala universitet för forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige, Europa och globalt. Forskningen vid CRS är indelad i sex olika forskningsområden:

Inom alla dessa områden adresseras frågor relaterade till religion och samhälle som innebär en utmaning för lagstiftning, politik och kultur, i kontinuitet med den forskning som utförts inom Impact of religion-programmet. Inom alla områden tar vi ansvar för att utveckla teorier och metoder för en multidiciplinär forskning. 

Senast uppdaterad: 2023-04-13