Finalised Research Projects

The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy (IMPACT)

IMPACT was a multidisciplinary research programme at Uppsala University.

IMPACT was running over a ten year period 2008-2018, and funded by the Swedish Research Council and Uppsala University.

Read more abut IMPACT here.

RESPOND - MULTILEVEL GOVERNANCE OF MASS MIGRATION IN EUROPE AND BEYOND

RESPOND was a Horizon 2020 project, that studied the multilevel governance of migration in 11 countries. The consortium behind the project consisted of 14 partners from source, transit and destination countries and was coordinated by Uppsala University.

Read more about RESPOND here

Pentecostal Migrants in Secular Sweden

Ett mångvetenskapligt projekt om tre pentakostala migrantförsamlingar i Stockholmsregionen. 

Influences and Challenges

Migration utgör en av de främsta politiska och sociala konfliktfrågorna i Sverige idag. Med migrationen har också religion fått en allt mer synlig roll. Hur påverkar religiös migration det sekulära svenska samhället?

Detta mångvetenskapliga projekt tog sig an denna fråga genom att specialstudera tre pentekostala migrantförsamlingar i Stockholmsregionen. Vilken roll spelar religionen för dessa migranter i Sverige och vilka utmaningar möter de i relation till det sekulära svenska samhället? 

Projektet hade medel från Vetenskapsrådet och pågick feb 2019 - mars 2022.

Finalised Research Projects

Senast uppdaterad: 2023-11-14