Ett EU Horizon 2020 forskningsprojekt

RESPOND – Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond

RESPOND – Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond

Var 2015 års flyktingkris en kris i fråga om flyktingar i sig eller en fråga om EU:s interna gränser, politisk polarisering och brist på krishantering? Flera faktorer pekar mot det senare, bla Brexit, EU-Turkiet överenskommelsen och återinförandet av interna nationsgränser.

Detta Horizon 2020 projekt tar sig an att studera denna fråga med utgångspunkt i elva olika länder och med 14 olika partners, där partners från Irak, Libanon och Turkiet ingår.

Projektet som är det första att beviljas inom humaniora vid Uppsala universitet, och pågår under december 2017 – november 2019 och omfattar åtta forskningspaket som berör mottagningspolicyn inom EU-länderna och samstämmigheten i dessa policyn.

RESPONDs engelska sidor

Responds webbsida

Pressmeddelande

Nyhetsbrev

För mer information:

  • Önver Cetrez, vetenskaplig koordinator för projektet, Teologiska institutionen  0766-32 41 85
  • Soner Barthoma, administrativ koordinator för projektet,

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme for the period 2017-2010 under Grant agreement No [770564].

Senast uppdaterad: 2022-05-12