Pågående forskningsprojekt vid CRS

GAPS - EU-projekt om återvändandeprocessen för migranter i Europa

EU-projektet GAPs ska bidra till en effektiv och samordnad återvändandeprocess för migranter i Europa.

EU och dess medlemsstater står inför många svåra utmaningar när det gäller att återsända avvisade asylsökande och "illegala" migranter till deras ursprungs- eller tredje land. Omkring en tredjedel av de avvisade asylsökande i EU återvänder till sina ursprungsländer – varav färre än 30 procent gör det frivilligt.

Läs mer om projektet här

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, DEMOCRACY AND HUMAN DIGNITY

Detta forskningsprojekt syftar till att skapa en tydligare idé om vilka effekter som kan följa på utveckligen och utbredningen av artificiell intelligens. Särskild fokus ligger på rättigheter, etik, världsåskådningsmönster och sociala institutioner på en global nivå. 

Läs mer om projektet här (på engelska)

Contributivism

Contributivism är tanken att ekonomiska bidrag lägger grunden för politiskt inflytande i form av franchise. Detta projekt undersöker institutionella aspekter av och politiska utsikter för denna idé i EU idag. 

Läs mer om projektet här (på engelska) 

PENTECOSTAL MIGRANTS IN SECULAR SWEDEN: INFLUENCES AND CHALLENGES

Migration utgör en av de främsta politiska och sociala konfliktfrågorna i Sverige idag. Med migrationen har också religion fått en allt mer synlig roll. Hur påverkar religiös migration det sekulära svenska samhället?

Läs mer om projektet här

ATT FÖRVERKLIGA NATURENS RÄTTIGHETER: HÅLLBAR UTVECKLING OCH DEMOKRATI

Projektet Att förverkliga naturens rättigheter: Hållbar utveckling och demokrati undersöker frågeställningar som aktualiseras i Agenda 2030, FN:s måldokument för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling.

Lär mer om projektet här

PENTECOSTALISM AND SOCIAL MEDIA IN BRAZIL: FAITH AND THE DIGITAL PRODUCTION OF GENDERED, RACIALISED AND CLASS-BASED PENTECOSTAL BODIES

Detta projekt syftar till att undersöka intersektionen mellan genus, ras och klass i identitietskonstruktioner online bland pentekostala konvertiter i Brasilien, samt de kopplingar som finns mellan konstruktionen av sådan identiteter online och deras påverkan på pentekostala män och kvinnors upplevelse av agens och autencitet offline. 

Läs mer om projektet här (på engelska)

THE ARTIFICIAL PUBLIC SERVANT

The researchers are examining the issue of accountability from a philosophical and legal perspective in relation to automated or AI-controlled decision making in public administration.

Läs mer om projektet här (på engelska)

A Thematical Study of the Significance of Imagination for the Alchemical Project

Detta forskningsprojekt avser att identifiera samt filosofiskt analysera och utvärdera fantasins betydelse för alkemins framväxt och utveckling under olika tidsperioder. Projektet anknyter till diskussionen om potentiella kontaktytor respektive motsatsförhållanden mellan religion och naturvetenskap.

Läs mer om projektet här (på engelska)

Senast uppdaterad: 2023-09-30