EVENEMANG 2019

 • Presentation av preliminära forskningsresultat och projektets grunder med titeln "Strong AI and human dignity" vid The Asian Conference on Ethics, Religion & Philosophy, Tokyo 23/3 2019
   
 • Anna-Sara Lind är moderator för symposiet "Demokratins hälsa idag och i morgon", Uppsala universitet. Medverkade gjorde bl.a. Riksdagens förste vice talman, Uppsala 8/11 2019
   
 • Anförande vid Nordiska administrativa förbundet med titeln "AI, demokratin och rättsstaten – presentation av ett forskningsprojekt", Stockholm 29/11 2019.
 • Presentation av projektet för Grundlagsenheten på Justitiedepartementet under rubriken "AI och grundlagen", Stockholm 28/3 2019
 • Seminarium p fördjupningskurs på juristprogrammet vid Uppsala universitet, med titeln "Artificiell intelligens", Uppsala 9/9 2019
 • Deltagande vid konferensen "Cogito Ergo Sum? AI in Japan and Sweden", Linköpings universitet, 24/9 2019
 • Deltagande vid "Konferensen Guds rike" under rubriken "AI och människovärdet - utmaningar och möjligheter", Stockholm 24/11 2019
Senast uppdaterad: 2021-03-17