Att förverkliga naturens rättigheter: Hållbar utveckling och demokrati

Projektet Att förverkliga naturens rättigheter: Hållbar utveckling och demokrati undersöker frågeställningar som aktualiseras i Agenda 2030, FN:s måldokument för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Projektets utgångspunkt är de olika initiativ som tagits av aktivister, lagstiftare och domstolar under de senaste femton åren för att skydda naturen från exploatering genom att berg, floder eller naturen som helhet har tillskrivits egna oberoende rättigheter och ett värde i sig. Dessa initiativ går under samlingsnamnet naturens rättigheter (Rights of Nature, RoN). De har gemensamt att naturen i någon form anses vara ett subjekt med rättigheter. Idén om att naturen har egna rättigheter är en av många möjliga vägar att nå målsättningarna i Agenda 2030.

Vi undersöker potentialen i föreställningen om naturen som ett självständigt rättssubjekt ur ett politiskt, juridiskt och historiskt perspektiv. Idén om naturens rättigheter och naturen som rättssubjekt framstår som ett nytt sätt att tänka om rättigheter. Men vi placerar det i en längre tradition av liberalism och rättighetstänkande där individuell äganderätt, avtalsfrihet och rättssubjektivitet är både bärande idéer och grundläggande förutsättningar. 

I denna liberala tradition finns inbyggda spänningar mellan individ, kollektiv och ”naturen”. Vi har identifierat fyra centrala spänningsfält som vi undersöker närmare i projektet: (1) motsättningen mellan äganderätt och RoN, (2) spänningen mellan mänskliga rättigheter och RoN, (3) motsättningen mellan individuella och kollektiva rättigheter, (4) svårigheten för demokratiska institutioner som skyddar individuella mänskliga rättigheter att också garantera rättigheter för icke-mänskliga subjekt.

Dessa frågor innebär utmaningar för dagens liberala marknadsekonomier. Vi menar att historien kan bidra till förståelsen av problematiken kring RoN som möjlig väg för en hållbar och inkluderande utveckling.

The Whangaui River, pictured with two ships at a landing, surrounded by "wilderness," with trees in the foreground and mountains in the background.
Since at least the 1870s the Maori who lived along the Whanganui (the Whanganui iwi) sought to have the Crown government legally recognize and respect their relationship and claims to the Whanganui River. Their relationship was recognized by the state in 2017. As part of the 2017 legislation, known as the Te Awa Tupua Bill, the Whanganui River was recognized as a legal entity with rights and responsibilities. It is owned by itself. A representative appointed by the Whanganui iwi and a representative appointed by the government are jointly given the responsibility of representing the river. The Whangaui River as pictured in a set of postcards titled “Our glorious empire,” published between the 1930s and 1940s. Image author: Godfrey Phillips (NZ) Ltd. See: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wanganui_River,_Pipiriki.jpg

Om projektet

Projektet pågår: 2020-2024

Att förverkliga naturens rättigheter. Hållbar utveckling och demokrati är finanserat av Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling.

Projektets publikationer:

Seth Epstein, "Rights of nature, human species identity, and political thought in the anthropocene," The Anthropocene Review (May 2022): 1-19. DOI:10.1177/20530196221078929

Seth Epstein, Marianne Dahlén, Victoria Enkvist, and Elin Boyer, "Liberalism and Rights of Nature: A Comparative Legal and Historical Perspective," Law, Culture and the Humanities (June 2022): 1-23. DOI:10.1177/17438721211065735

Project Researchers and Affiliates

Project Researchers:

Marianne Dahlén, Universitetslektor i rättshistoria vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

Victoria Enkvist, Universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

Seth Epstein, forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)

Project Affiliates:

Elin Boyer, Doktarand vid Centrum för forskning vid Juridiska fakulteten

Nyheter

Vi höll vårt symposium med titeln "National Interest, Representation and the State: Implications for the Recognition of Rights of Nature" den 5 juni 2023 på Humanistiska teatern vid Uppsala universitet. Vi tackar de talare och deltagare som bidrog till dagen. För en detaljerad sammanfattning av symposiet (på engelska), vänligen klicka här här.

Programmet för symposiet finns nedan (på engelska):

9.00 – 09.15: Morning Refreshments

09.15- 10.00: Introductions

Welcoming Remarks: Seth Epstein, Researcher, Centre for Multidisciplinary Research on Religion and Society, Uppsala University

Initial Address: Claes Tängh Wrangel, Researcher and Acting Managing Director at Centre for Multidisciplinary Studies on Racism (CEMFOR), Uppsala University

Title: “Dreams of a decolonial language? Critical theory and the Anthropocene”

10.00 -10.45: Presentations on National Interest

           Love Rönnelid, Postdoctoral Researcher, Law Faculty, Uppsala University

Title: “Some potential implications of using rights-based argumentation in the law to protect nature”

Maria Refors Legge, Researcher, Legal Department, Swedish Defense Research Agency (FOI)

           Title: “Nature as a right for future generations”

10.45- 11.30 Discussion in small groups in separate rooms

11.30-11.45 General discussion in the Humanities Theatre

11.45- 13.00 LUNCH

13.15- 14.00 Presentations on Representation

Jonas Hultin Rosenberg, Researcher, Political Science Department, Uppsala University

Title: “The democratic representation of nature and other entities that cannot represent themselves”

Christina Allard, Associate Professor of Law, Division of Social Sciences, Luleå University of Technology

Title: “Indigenous rights and communities' relations with nature”

14.00- 14.45 Discussion in small groups in separate rooms

14.45 -15.00 General discussion in the Humanities Theatre

15.00- 15.30 Afternoon coffee and pastries

15.30 – 17.00 Reflection and discussion in the Humanities Theatre

           Pella Thiel, Knowledge Expert, United Nations Harmony with Nature Initiative

Michael Nausner, Systematic Theologian and Researcher at the Unit for Research and Analysis of the Church of Sweden

CRS Environmental and Climate Humanities Seminar

Seth Epstein, Human Species Identity in the Anthropocene: A role for rights of nature?

Moderated by Martha Middlemiss Lé Mon, CRS

When: October 13, 2022 kl. 12.00-13.00

Where: room 22-0031 (same entrance as Humanistiska teatern), see map here: https://link.mazemap.com/k1hn0pOx

Online/Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65781262334

A collaboration between CEMUS, Centre for Environment and Development Studies, Uppsala University and SLU, CRS, Centre for Multidisciplinary Research on Religion and Society, Uppsala University, and Sofia Oreland, Department of Theology, Uppsala University.

Higher Seminar in Public Law, Faculty of Law, Uppsala University

"Empowering nature? A multi-disciplinary approach"

This seminar serves as an introduction to our project, which examines the implications for democratic participation and political institutions of contemporary efforts to recognize nature and natural features as rights-bearing legal subjects. We will do so by comparing these efforts with the historical recognition of other legal subjects, whose acknowledgment widened the circle of civic membership. For our seminar we are circulating a draft of the project’s first article, which explains our ideas in greater detail, and are looking forward to getting feedback on the draft and discussing future directions for the project.

22 April 2021, 13:15-15:00, on Zoom

Register for the seminar to amanuensis ronja.osterud@jur.uu.se by April 16 at the latest. The article for the seminar will be distributed upon registration.

Flygblad för symposiet den 5 juni 2023
Syftet med symposiet är att samla forskare från olika områden och allmänheten för ett samtal om vad naturens rättigheter innebär för demokratin.
Senast uppdaterad: 2023-09-25