Pentecostal Migrants in Secular Sweden: Influences and Challenges

Ett mångvetenskapliga projekt om tre pentakostala migrantförsamlingar i Stockholmsregionen. 

Influences and Challenges

Migration utgör en av de främsta politiska och sociala konfliktfrågorna i Sverige idag. Med migrationen har också religion fått en allt mer synlig roll. Hur påverkar religiös migration det sekulära svenska samhället?

Detta mångvetenskapliga projekt tar sig an denna fråga genom att specialstudera tre pentekostala migrantförsamlingar i Stockholmsregionen. Vilken roll spelar religionen för dessa migranter i Sverige och vilka utmaningar möter de relation till det sekulära svenska samhället?  Projektet har beviljats medel från Vetenskapsrådet och pågår feb 2019 - mars 2022.

Projektbeskrivning

Forskare

Katarina Westerlund, Associate professor, Systematic Theology and Studies in World Views, Uppsala University (Principal Investigator)

Emir Mahieddin, PhD, Antrophology, EHESS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris (coordinator of fieldwork)

Torbjörn Aronson, PhD, Church History, PhD, Political Science, Uppsala University

Victoria Enkvist, PhD, Constitutional Law, Uppsala University  

Magdalena Nordin, PhD, Sociology of Religion, University of Gothenburg

Anders Bäckström, Professor emeritus, Sociology of Religion, Uppsala University

Sven-Erik Brodd, Professor emeritus, Ecclesiology, Uppsala University  

Senast uppdaterad: 2022-05-12