Professor Anna-Sara Lind expert i statlig utredning

2019-09-05

Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten och vetenskaplig ledare vid CRS, utsågs nyligen till expert i utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll, den så kallade OPS-utredningen. 

En särskild utredare gavs i februari förra året i uppdrag att utreda tillämpningen av och formerna för OPS, offentlig-privat samverkan, som avser olika avtalsreglerade samarbeten mellan det allmänna och enskilda företag och organisationer i hälso- och sjukvården. Bland organisationerna som idag ingår avtal med det almänna inom sektor återfinns flera ideella organisationer med religösgrund. Syftet är att det offentliga bör ta ett större ansvar för att få till strategiska upphandlingar, så att skattemedel används på bästa sätt och korruption och oegentligheter motverkas.

Läs mer i kommittédirektivet (Dir. 2018:9) och i tilläggsdirektivet (Dir. 2018:36)

Mer om Anna-Sara Lind