16 projekt inom AI och autonoma system får anslag!

2019-09-12

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt för att studera hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar vårt samhälle och våra beteenden. 

De 16 projekten söker svar på ett antal frågor som rör etik, samhälle och beteenden i samband med det teknikskifte som samhället står inför. Några exempel på frågor är: Hur förändras arbetsmarknaden när robotar tar över arbeten? Vad innebär den framväxande tekniken av ansikts- och röstigenkänning? Hur påverkas människors beteende när drönare blir allt mer vanliga? Vad händer i handeln när AI allt mer styr konsumenters val? Kan digitala assistenter motverka stressrelaterad ohälsa? Vem avgör vilka etiska val som AI ska göra? – Det är oerhört viktigt att Sverige hänger med i det teknikskifte som nu sker. Det handlar dels om att vara med och utveckla och implementera tekniken dels om att vi som användare ska ta den till oss och våga nyttja den. Det är därför viktigt att studera såväl positiva som negativa effekter både för den enskilda människan och samhället i stort. Genom att undersöka nyttor och faror kan vi få ett tryggare förhållningsätt till det nya, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Bland de beviljade projekt finns professor Anna-Sara Lind, ”Artificial Intelligence, democracy and human dignity”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: professor Anna-Sara Lind, Uppsala universitet
Anna-Sara Lind appointed to WASP-HS Management team