Pressmeddelande: Donnerska institutets pris för framstående religionsforskning till Oriol Poveda Guillén

2019-10-07

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo har beslutat att tilldela TD Oriol Poveda Guillén institutets forskarpris för år 2019. Poveda belönas för boken According to whose will: The entanglements of gender & religion in the lives of transgender Jews with an Orthodox background (Uppsala universitet, 2017).

Forskarpriset utdelas årligen till en forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening, för en betydelsefull och relativt nypublicerad monografi eller artikel, i tryckt eller digital form. Prissumman är 5 000 euro.

Mer information:

Svenska:  https://www.donnerinstitute.fi/aktuellt-1/donnerska-institutets-pris-for-framstaende-religionsforskning-till-oriol-poveda-guillen/

English: https://www.donnerinstitute.fi/en/current-1/the-donner-research-prize-2019-to-oriol-poveda-guillen/ 

Turku, 7 October 2019
Tage Kurtén, Chairman
Ruth Illman, Secretary
Föreståndare, Donnerska institutet
Docent i religionsvetenskap, Åbo Akademi 
Docent i religionshistoria, Uppsala universitet 
https://www.donnerinstitute.fi