CRS- Juridiska institutionen, Uppsala universitet deltar i Mänskliga Rättighetsdagarna 2019 på temat "Rätten till hälsa"

2019-11-14

Uppsala universitet deltar på Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping 14-16 november på temat ”Rätten till hälsa”.
Universitetet arrangerar och medverkar i flera seminarier och är på plats även som utställare. 

15. Olika kritiska perspektiv på vård, hälsa & samhällets ansvar - Deltar Anna-Sara Lind, Professor i offentlig rätt, Uppsala universitet, juridiska institutionen och CRS, Elena Namli, professor i etik Föreläsare, Uppsala universitet, teologiska institutionen, Moa Kindström, Uppsala universitet, juridiska institutionen
........................................................
Uppsala universitet har sedan 2014 ansvar för regeringsuppdraget att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter. Vi erbjuder bla. skräddarsydda myndighetsanpassade utbildningsinsatser, grundkurser i mänskliga rättigheter, frukostseminarier och dessutom finns en webbaserad kurs i Mänskliga Rättigheter tillgänglig för alla.