Om CRS

Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Uppsala universitet, ett Centre of Excellence för forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige, Europa och globalt.

CRS bedriver internationellt framstående, mångvetenskaplig forskning. Samhällsfrågor som aktualiseras av människors existentiella erfarenheter samt religioners alltmer ökade synlighet och närvaro utgör forskningens huvudområden.

CRS verksamhet bygger på erfarenheter och resultat från forskningen som föddes under IMPACT programmet. Baserat på tio års erfarenhet sker idag satsningar på en rad projekt som utvecklar befintlig forskning samt skapar initiativ inom helt nya fält.

CRS erbjuder en dynamisk forskarmiljö, gynnsam för koordination av projekt, teori- och metodutveckling såväl nationellt som internationellt. Den högklassiga forskningen bedrivs i samverkan och nära samarbete med omgivande samhället och aktörer.

Senast uppdaterad: 2022-04-27