Forskare vid CRS

Ett 80-tal forskare är anknutna till CRS och IMPACT. Flertalet är anställda vid Uppsala universitet, men även andra universitet är representerade: Ersta-Sköndals högskola, L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) i Paris, Karlstads universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, University of Exeter, VID vitenskapelige høgskole i Oslo Åbo Akademi, m.fl. Dessutom finns alltid några gästforskare som har arbetsplats på CRS.
 

Senast uppdaterad: 2021-03-18